Mitski – Happy

2016年春のSXSWで話題になったブルックリンの女性シンガーソングライター、Mitski。本名、Mitski Miyawaki さん。

写真をみるかぎり、おブスかもしれないネ。

Mitski - Happy

Mitski - Happy

なんだよ。
今月、日本でライブがあるネ。ライブも
おブスかもしれないネ。

Mitski – A Burning Hill

Mitski – Geyser

Mitski – Nobody

広告